Vecka 48

Insiders weekly

OMXS30 återhämtade sig under veckan med totalt 1,09% till 1514 efter att veckan innan varit nere på nivåer om 1456. Även S&P 500 steg och avslutade fredagen med gröna siffror på en nivå om 2760 efter en uppgång på över 4% senaste veckan.

Outsiders #41 – Krypto sover

I avsnitt 41 av Outsiders diskuterar vi Bitcoin och krypto i allmänhet. Betyder 2018 års utveckling av Bitcoinpriset att det inte finns en framtid för valutan eller är detta ett av flera ras de senaste åren som sedan återhämtar sig? Dessutom pratar vi om det faktum att användningen av Bitcoin som betalningsmedel sjunkit med 80 procent inte har att göra med att färre vill betala med Bitcoin, utan att de som äger kryptovalutan snarare anser att priset idag inte återspeglar det faktiska värdet.
Klicka här för att komma till avsnitt 41.

G20-länder överens om reform av WTO

På G20-mötet under lördagen ställde sig samtliga ledare på mötet bakom en översyn av WTO som reglerar handelstvister. Under mötet fastslog USA att de drar sig ur Parisavtalet för att fokusera på ekonomisk tillväxt, energitillgång och energisäkerhet. Resterande länder vidhåller dock att klimatavtalet är oåterkalleligt och att de ska genomföra överenskommelsen fullt ut. President Trump möter under lördagskvällen Kinas president Xi Jinping för att bland annat diskutera handelstullar som det senaste året skapat oroligheter på marknaden.

US Fed signalerar viss svaghet och i Sverige föll BNP med 0,2%

Räntorna på amerikanska statspapper föll under veckan som gick, bland annat på grund av uttalande från USAs centralbankschef som uppfattades som om han närmar sig slutet på räntehöjningarna. Det är nog en förhastad slutsats, men bara det att Powell sänder en sådan signal visar att han bryr sig mer om aktiemarknaden än man tidigare haft anledning att tro. En alternativ tolkning är att Powell därmed kastar över bollen till president Trump som därmed får ansvaret om aktiemarknaden faller.

Bitcoinkursen i dollar stabiliserades runt 4000 under veckan. De riktiga stödnivåerna ligger emellertid antagligen ytterligare minst tusen dollar lägre, så det är nog för tidigt att ropa faran över och spekulera i en snar uppgång. Dollarn höll sin höga nivå med dollarindex DXY på drygt 97, vilket är upp 9 procent från botten på 89 i januari

USAs centralbank offentliggjorde anteckningarna från mötet för tre veckor sedan då styrräntan behölls oförändrad på 2-2,25%. Marknaden valde att ta fasta på det ändrade ordvalet avseende hur långt kvar det är till en neutral ränta. Nu säger man att det är ganska nära, istället för en bra bit kvar.

USAs president fortsätter sin konfrontationslinje mot bland annat Saudiarabien och Kina. Podcasten MacroVoices spekulerar i om det svaga oljepriset delvis beror på att Trump gjort att ansvariga i Saudiarabien inte vill riskera att framstå som svaga och därför inte kan minska produktionen.

Svensk BNP föll med 0,2% i tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet. Årstakten föll därmed till +1,6% i Q3 från +2,7% i Q2. Givet Riksbankens tidigare agerande blir det alltmer osannolikt att vi får se någon höjd ränta på kommande möten trots att inflationen legat klart över målet på 2,0% i många månader.


Ska oljan fortsätta nedåt?

Oljepriserna tyngs av oro över att OPEC inte ska vara tillräckligt beslutsamma i sitt agerande kring överskottet i oljeutbudet, skriver Bloomberg News. Under helgens G20-möte väntas Putin diskutera oljefrågan med Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman. WTI-oljan backade under veckan och handlades för första gången på två år under 50 USD men står nu i 50,70 USD samtidigt som brentoljan handlas till strax över 59 USD.

Det finns flera anledningar att tro på ett fortsatt fallande oljepris. Dels finns det redan flera tecken på att konjunkturcykeln har toppat, t.ex. fallande huspriser som är en av de mest pålitliga ledande indikatorerna för ekonomin, dels påverkar höjda räntor ekonomin negativt med en eftersläpning. Svagare ekonomi ger minskad efterfrågan på olja som bränsle för uppvärmning, luftkonditionering och transport. Dessutom fortsätter utvecklingen inom energiproduktion och -lagring sin lite långsamma men stadiga marsch framåt, vilket konsekvent sänker jämviktspriset för olja.

US Soybeans – huvudrollsinnehavare i handelskrigshärvan

Priset på sojabönor har tagit stryk under handelskriget mellan USA och Kina. Förväntningarna på mötet som ägde rum under lördagen mellan President Trump och Xi JinPing var höga och förhoppningsvis kommer båda parter överens. Anna har skrivit mer om tullarnas påverkan på priset på sojabönor bland annat här och menar på att råvaran ser billig ut på de här nivåerna. Efterfrågan på sojabönor minskar inte och för Kina, som är världens största importör av sojabönor, är läget kritiskt eftersom andra stora producenter av sojabönor utöver USA redan exporterar sin produktion till andra regioner.


H&M avvecklar Cheap Monday och Tele2:s affär blir godkänd av EU-kommissionen

H&M flaggade för att de kommer att avveckla sitt ena varumärke Cheap Monday till årsskiftet som under en längre tid haft negativ lönsamhets- och försäljningsutveckli-ng. Beskedet mottogs positivt på marknaden och H&M-aktien handlas nu kring 167 kronor. Anna vidhåller dock att H&M fortfarande är dyrt med ett p/e-tal om över 20 för ett retailbolag med sjunkande vinst.

Under måndagen handelsstoppades Tele2 efter att aktiekursen rusat 9% på obekräftade nyheter om att EU:s konkurrensmyndigheter kommer godkänna affären mellan Deutsche Telekom och Tele2 i Nederländerna. EU-kommissionen godkände sen under tisdagen T-Mobile NL:s köp av Tele2 NL på den nederländska mobilmarknaden utan villkor och Tele2 kunde handlas som vanligt igen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *